Služby

Provádíme

 • Odborné konzultace, posudky
 • Vypracování architektonické studie stavby
 • Vypracování dokumentace k územnímu řízení
 • Obstarání územního řízení
 • Vypracování projektu pro stavební povolení
 • Obstarání stavebního povolení
 • Vypracování prováděcího projektu
 • Návrhy interierů
 • Pomoc při vyhledání dodavatele
 • Autorský dozor při provádění stavby
 • Počítačová vizualizace
 • Výroba modelů

Zprostředkujeme

 • Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Odhady nemovitostí
 • Radonový průzkum
 • Studie osvětlení a zastínění, hlukové studie
 • Dodávky stavebních materiálů a technologií
 • Energetický audit  (PENB) a progresivní řešení vytápění
 • Realizace i atypických interiérů
 • Zahradní architektura - návrhy, dodávka, údržba