Bytové domy

  • Architektonická studie
  • Všechny stupně projektové dokumentace
  • Inženýring
  • Projednání s úřady - inženýring
  • Autorský dozor
  • Klientské změny